Visie

Wij, deelnemers aan Gezondheidscentrum Oldenzaal, zijn in één centrum bij elkaar gekomen, omdat wij onderling veel ideeën delen. Wij menen dat we door samenwerking onze visie kunnen uitwerken en meer kunnen bereiken in de zorg voor de patiënt, in de gezondheidszorg en in onze ontwikkeling.

 

Wij menen dat de patiënt een zelfstandige persoon is met een verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. De patiënt moet zoveel mogelijk greep hebben op zijn eigen leven en functioneren en moet zichzelf kunnen redden. Als daar iets aan mankeert, kan de patiënt hulp zoeken bij een van de deelnemers van het centrum. We zullen dan proberen te helpen bij het hervinden van zelfredzaamheid en bij het weer verantwoording nemen voor de gezondheid.
We willen de zorgvraag van de patiënt centraal stellen en daar zo goed mogelijk bij aansluiten met een zinvolle behandeling volgens professionele richtlijnen. Lichaam en geest zijn één en vanuit die visie willen we de patiënt graag benaderen.


Doelstelling

Onze doelstelling is: met onze visie en door samenwerking meer kunnen betekenen voor de patiënt dan vanuit aparte praktijken.

We willen graag met onze diversiteit zorg kunnen aanbieden voor de verscheidene facetten van de patiënt: lichaam, geest en omgeving. Daarmee willen we optimaal aansluiten bij de hulpvraag van de patiënt. We denken met het centrum als geheel een beter zicht te hebben op de hulpvraag en de daarbij behorende zorg en daardoor beter in staat te zijn de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt te bevorderen.